Politică de Utilizare Acceptabilă

Această Politică de Utilizare Acceptabilă stabilește termenii dintre dvs. și mine (Daniel Dogeanu), conform cărora puteți accesa site-ul meu web (danieldogeanu.ro). Această Politică de Utilizare Acceptabilă se aplică tuturor utilizatorilor și vizitatorilor acestui site web.

Prin utilizarea dvs. a acestui site înseamnă că acceptați și sunteți de acord să respectați toate politicile din această Politică de Utilizare Acceptabilă, care completează Termenii Legali ai acestui site web.

Cuprins

 1. Utilizări Interzise
 2. Servicii Interactive
 3. Standarde Conținut
 4. Suspendare și Reziliere
 5. Modificări la Politica de Utilizare Acceptabila

Utilizări Interzise

Puteți utiliza acest site numai în scopuri legale. Nu puteți utiliza acest site web:

 • În orice mod care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă.
 • În orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos.
 • În scopul de a dăuna sau de a încerca să dăuneze minorilor în vreun fel.
 • Pentru a trimite, primi, încărca, descărca, utiliza sau reutiliza, cu bună știință, orice material care nu respectă Standardele mele de Conținut prezentate mai jos.
 • Să transmită sau să procure trimiterea de materiale publicitare sau materiale promoționale nesolicitate sau neautorizate sau orice altă formă de solicitare similară (spam).
 • Să transmită cu bună știință date, să trimită sau să încarce orice material care conține viruși, troieni, viermi, bombe logice, înregistrări de tip keystroke, spyware, adware sau alte programe dăunătoare sau coduri similare de calculator proiectate să afecteze negativ funcționarea oricărui software sau hardware.

De asemenea, sunteți de acord:

 • Să nu reproduceți, duplicați, copiați sau să revindeți nicio parte a acestui site, încălcând prevederile Termenilor Legali ai acestui site web.
 • Să nu accesați fără autorizație, să nu interferați, să nu deteriorați sau să perturbați:
  • orice parte a acestui site;
  • orice echipament sau rețea pe care este stocat acest site web;
  • orice software utilizat în furnizarea acestui site web; sau
  • orice echipament sau rețea sau software care aparține sau este folosit de orice terță parte.

Servicii Interactive

Pot furniza din când în când servicii interactive pe acest site, incluzând, fără limitare:

 • Conversații în Timp Real (Live Chat)
 • Comentarii
 • Articole/Blog-uri
 • Site-uri Media Sociale

Voi face tot posibilul pentru a evalua eventualele riscuri pentru utilizatorii (în special pentru minori) de la terți atunci când folosesc orice serviciu interactiv furnizat pe acest site web și voi decide în fiecare caz dacă este adecvat să moderez serviciul respectiv (inclusiv ce fel de moderare trebuie utilizată) în lumina acestor riscuri. Cu toate acestea, nu am nicio obligație de a supraveghea, monitoriza sau modera orice serviciu interactiv pe care îl furnizez pe acest site și îmi exclud în mod expres răspunderea pentru orice pierdere sau daună rezultată din folosirea oricărui serviciu interactiv de către un utilizator care încalcă standardele mele de conținut, fie că serviciul este moderat sau nu.

Site-ul meu este destinat utilizării de către persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un minor este supusă consimțământului părintelui sau tutorelui. Îi sfătuiesc pe părinții care permit copiilor lor să folosească un serviciu interactiv, că este important să discute cu copiii lor despre siguranța lor online, deoarece moderarea nu este sigură. Minorii care folosesc orice serviciu interactiv ar trebui să fie conștienți de potențialele riscuri la care se expun.

În cazul în care moderez un serviciu interactiv, vă voi oferi în mod normal un mijloc de a contacta moderatorul, în cazul în care apar probleme sau dificultăți.

Standarde Conținut

Aceste Standarde de Conținut se aplică oricărui material pe care îl contribuiți pe acest site (contribuții) și la orice servicii interactive asociate cu acesta. Trebuie să respectați spiritul și litera următoarelor standarde. Standardele se aplică fiecărei părți a oricărei contribuții, precum și întregului său.

Contribuțiile trebuie să:

 • Fie corecte și exacte (în cazul în care acestea afirmă fapte).
 • Fie deținute cu adevărat (în cazul în care acestea exprimă opinii).
 • Respecte legea aplicabilă din România și din orice țară din care acestea sunt postate.

Contribuțiile nu trebuie să:

 • Conțină orice material care este defăimător pentru orice persoană.
 • Conțină orice material obscen, ofensator, inflamator sau care îndeamnă la ură.
 • Promoveze materiale explicite din punct de vedere sexual.
 • Promoveze violența.
 • Promoveze discriminarea bazată pe rasă, sex, religie, naționalitate, handicap, orientare sexuală sau vârstă.
 • Încalce orice drept de autor, bază de date sau marca comercială a oricărei alte persoane.
 • Fie de natură să inducă în eroare sau de a înșela orice persoană.
 • Încalce orice obligație legală datorată unui terț, cum ar fi o obligație contractuală sau o datorie de încredere.
 • Promoveze orice activitate ilegală.
 • Fie amenințătoare, să abuzeze sau să invadeze viața privată a altcuiva sau să genereze neplăcere, inconveniențe sau anxietate inutilă. Nu trebuie să fie de natură de a hărțui, a deranja, a face rău, a alarma sau a deranja orice altă persoană.
 • Fie folosite pentru a impersona orice altă persoană sau pentru a vă prezenta în mod eronat identitatea sau afilierea cu orice altă persoană.
 • Dea impresia că sunt făcute de la mine, dacă nu este cazul.
 • Încurajeze, promoveze sau să sprijine orice act ilegal, cum ar fi (de exemplu) încălcarea drepturilor de autor sau folosirea necorespunzătoare a calculatorului.

Suspendare și Reziliere

Voi determina, la discreția mea, dacă a fost încălcată sau nu această Politică de Utilizare Acceptabilă prin utilizarea dvs. a acestui site web. Dacă a avut loc o astfel de încălcare a acestei politici, voi lua măsurile pe care le consider adecvate.

Nerespectarea acestei Politici de Utilizare Acceptabilă constituie o încălcare gravă a Termenilor Legali prin care vi se permite să utilizați acest site și poate duce la efectuarea tuturor sau a oricăror dintre următoarele acțiuni:

 • Revocarea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dumneavoastră de a utiliza acest site web.
 • Îndepărtarea imediată, temporară sau permanentă a oricărei postări sau material încărcat de dvs. pe acest site web.
 • Emiterea unui avertisment către dvs.
 • Proceduri judiciare împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor costurilor pe baza unei despăgubiri (inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuieli administrative și juridice rezonabile) rezultate din încălcare.
 • Alte acțiuni judiciare împotriva dvs.
 • Dezvăluirea acestor informații autorităților de aplicare a legii, dacă consider, în mod rezonabil, ca acest lucru este necesar.

Exclud răspunderea pentru acțiunile întreprinse ca urmare a încălcării acestei Politici de Utilizare Acceptabilă. Acțiunile descrise în această politică nu sunt limitate și pot lua orice altă măsură pe care o consider rezonabilă.

Modificări la Politica de Utilizare Acceptabila

Pot revizui această Politică de Utilizare Acceptabilă în orice moment prin modificarea acestei pagini. Este de așteptat să verificați din când în când această pagină pentru a lua la cunoștință modificările pe care le fac, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dvs. din punct de vedere juridic. Unele dintre dispozițiile cuprinse în această Politică de Utilizare Acceptabilă pot fi, de asemenea, înlocuite prin dispoziții sau anunțuri publicate în altă parte pe acest site web.

Ultima modificare a fost făcută pe 11 Decembrie 2018.