Termeni Legali

Această pagină stabilește Termenii Legali care vor guverna utilizarea acestui site web (danieldogeanu.ro) de către dvs., inclusiv toate paginile acestui site, denumite generic în continuare acest Site (Web). Acești Termeni Legali se aplică în totalitate și îșî fac efectul imediat asupra utilizării de către dvs. a acestui Site, iar dvs. prin utilizarea acestui Site Web, acceptați în mod expres toți Termenii Legali conținuti aici, în întregime, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora. Nu trebuie să utilizați acest Site Web, dacă aveți obiecții față de oricare dintre acești Termeni Legali.

Cuprins

 1. Accesarea Acestui Site Web
 2. Contul Și Parola Dvs.
 3. Proprietate Intelectuală
 4. Bazarea Pe Informații
 5. Limitarea Răspunderii
 6. Încărcarea Conținutului
 7. Drepturile Licențiate De Dvs.
 8. Securitatea Acestui Site
 9. Legăturile Către Acest Site
 10. Legăturile Către Resurse Și Terțe Părți
 11. Legea Aplicabilă
 12. Alți Termeni Aplicabili
 13. Modificări La Acest Site
 14. Modificări La Acești Termeni

Accesarea Acestui Site Web

Nu garantez că acest Site Web sau orice conținut de pe acesta va fi întotdeauna disponibil sau neîntrerupt. Accesul la acest site este permis doar temporar. Pot suspenda, retrage, întrerupe sau modifica întregul site sau orice parte a acestuia, fără notificare. Nu voi fi răspunzător în cazul în care, din oricare motiv, acest site este indisponibil, în orice moment sau pentru orice perioadă de timp. Dvs. sunteți responsabil să faceți toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la acest Site Web.

De asemenea, sunteți responsabil pentru toate persoanele care accesează acest site prin conexiunea dvs. la internet și trebuie să vă asigurați că aceste persoane cunosc Termenii Legali și alți termeni și condiții aplicabile acestui Site Web, și că le respectă.

Acest site este disponibil pentru persoanele care locuiesc în întreaga lume. Totuși, nu pretind faptul că conținutul disponibil pe sau prin intermediul acestui site este adecvat sau disponibil în alte locații. Pot limita în orice moment disponibilitatea acestui Site Web sau a oricărui serviciu sau produs descris pe acest site oricăror persoane sau zone geografice. Dacă alegeți să accesați acest site din locația dvs., faceți acest lucru pe propriul risc.

Contul Și Parola Dvs.

Dacă alegeți, sau vi s-a pus la dispoziție, un cod de identificare a utilizatorului, o parolă, sau orice altă informație care face parte din procedurile de securitate ale acestui Site Web, trebuie să le tratați ca fiind confidențiale. Nu trebuie să dezvăluiți aceste informații niciunei terțe părți.

Am dreptul să dezactivez oricând, orice cod de identificare a utilizatorului sau parolă, fie că a fost ales de dvs. sau alocat de mine, dacă, în opinia mea rezonabilă, nu ați respectat oricare dintre prevederile acestor Termeni Legali.

Dacă știți sau suspectați că altcineva decât dvs. cunoaște codul de identificare a utilizatorului sau parola, trebuie să mă anunțați cu promptitudine prin intermediul acestui formular de contact.

Proprietate Intelectuală

Eu, Daniel Dogeanu, sunt proprietarul sau titularul licenței tuturor drepturilor de proprietate intelectuală de pe acest Site Web și al materialelor publicate pe acesta. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate, cu excepția cazurilor în care drepturile sunt acordate în mod expres prin utilizarea licenței Creative Commons sau a altor licențe Open Source. Puteți să tipăriți o copie și să descărcați extrase din orice pagină de pe acest site pentru uz personal și să atrageți atenția altor persoane din cadrul organizației dvs. asupra conținutului postat pe acest site.

Nu trebuie să modificați în nici un fel hârtia sau copiile digitale ale materialelor pe care le-ați imprimat sau descărcat de pe acest Site Web, și nu trebuie să utilizați ilustrațiile, fotografiile, secvențele video sau audio, sau orice altă grafică, separat de orice text însoțitor.

Statutul meu (și cel al contribuabililor identificați) ca autor al conținutului de pe acest Site Web trebuie să fie întotdeauna recunoscut. Nu trebuie să utilizați nicio parte a conținutului de pe acest site în scopuri comerciale fără a obține o licență de la mine sau de la licențiatorii mei.

În cazul în care imprimați, copiați sau descărcați orice parte a acestui site, încălcând acești Termeni Legali, dreptul dvs. de a utiliza acest site va înceta imediat și trebuie să returnați sau să distrugeți orice copie a materialelor pe care le-ați făcut.

Bazarea Pe Informații

Conținutul de pe acest site este furnizat doar pentru informații generale. Nu intenționează să reprezinte sfaturi pe care ar trebui să vă bazați. Trebuie să obțineți sfaturi profesionale sau de specialitate înainte de a lua sau de a renunța la orice acțiune pe baza conținutului de pe acest Site Web.

Deși depun eforturi rezonabile pentru actualizarea informațiilor de pe acest Site Web, nu fac declarații, garanții, exprese sau implicite, că conținutul acestui site este corect, complet sau actualizat.

Limitarea Răspunderii

În măsura permisă de lege, exclud toate condițiile, garanțiile, declarațiile sau alți termeni care se pot aplica acestui Site Web sau orice conținut de pe acesta, expres sau implicit.

Nu voi fi răspunzător față de niciun utilizator pentru nicio pierdere sau prejudiciu, fie prin contract, delictuală (inclusiv neglijență), încălcarea obligației legale, sau în oricare alte circumstanțe, chiar dacă acestea sunt previzibile, care rezultă din sau în legătură cu: utilizarea sau incapacitatea de a folosi acest Site Web; utilizarea sau încrederea în orice conținut afișat pe acest Site Web.

Dacă sunteți o companie, vă rog să rețineți că nu voi fi răspunzător în mod special pentru:

 • pierderea profitului, a vânzărilor, a afacerilor sau a veniturilor; întreruperea afacerii;
 • pierderea economiilor anticipate;
 • pierderea oportunității de afaceri, a clienților sau a reputației; sau orice pierdere sau deteriorare indirectă sau consecventă.

Dacă sunteți persoană fizică, vă rog să rețineți că ofer acest Site Web doar pentru uz intern și privat. Sunteți de acord să nu utilizați acest site în scopuri comerciale sau de afaceri și nu am nicio răspundere față de dvs. pentru pierderi de profit, pierderi de afaceri, întreruperi de afaceri sau pierderi de oportunități de afaceri.

Nu voi fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daună cauzată de un virus, un atac distribuit de negare a serviciului (DDoS), sau oricare alt material dăunător din punct de vedere tehnologic, care vă poate infecta echipamentul computerului, programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate, datorită utilizării acestui site sau descărcarea oricărui conținut de pe acesta sau de pe orice site web legat de acesta.

Nu-mi asum responsabilitatea pentru conținutul site-urilor web legate (linked) prin acest site. Astfel de legături (link-uri) nu ar trebui interpretate ca o aprobare de către mine a acestor site-uri web. Nu voi fi răspunzător pentru nici o pierdere sau deteriorare care ar putea apărea din cauza utilizării de către dvs. a acestora.

Se vor aplica alte limitări și excluderi, răspunderii apărute ca urmare a livrării de bunuri sau servicii pentru utilizarea de către dvs., care vor fi stabilite în termenii și condițiile furnizate înaintea fiecărei tranzacții.

Încărcarea Conținutului

Ori de câte ori utilizați o funcție care vă permite să încărcați conținut pe acest site sau să faceți legătura cu alți utilizatori ai acestui Site Web, trebuie să respectați standardele de conținut stabilite în Politica de Utilizare Acceptabilă.

Garantați că orice astfel de contribuție respectă aceste standarde și veți fi răspunzător față de mine inclusiv să mă despăgubiți pentru orice încălcare a acestei garanții. Dacă sunteți persoană fizică, aceasta înseamnă că veți fi responsabil pentru orice pierdere sau daună suferită ca urmare a încălcării garanției.

Orice conținut pe care îl încărcați pe acest Site Web va fi considerat neconfidențial și ne-proprietar. Vă păstrați toate drepturile de proprietate ale conținutului dvs., dar trebuie să îmi acordați o licență limitată pentru a utiliza, a stoca și a copia acel conținut și pentru a-l distribui și a-l pune la dispoziția unor terțe părți. Drepturile pe care mi le acordați sunt descrise în paragraful următor (Drepturile Licențiate De Dvs.).

De asemenea, am dreptul de a vă dezvălui identitatea unei terțe părți care susține că orice conținut postat sau încărcat de dvs. pe acest site constituie o încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală sau a dreptului la confidențialitate.

Nu voi fi responsabil sau răspunzător față de niciun terț pentru conținutul sau exactitatea oricărui conținut publicat de dvs. sau de orice alt utilizator al acestui Site Web. Am dreptul să elimin orice postare pe care o faceți pe acest site dacă, în opinia mea, postarea dvs. nu respectă standardele de conținut stabilite în Politica de Utilizare Acceptabilă.

Opiniile exprimate de alți utilizatori de pe acest Site Web nu reprezintă valorile sau punctul meu de vedere.

Sunteți singurul responsabil pentru securizarea și asigurarea unei copii de rezervă a conținutului dvs.

Drepturile Licențiate De Dvs.

Când încărcați sau postați conținut pe acest Site Web, îmi acordați următoarele licențe:

 • O licență la nivel mondial, neexclusivă, gratuită, transferabilă, pentru a folosi, reproduce, distribui, pregăti lucrări derivate, afișa și executa acel conținut în legătură cu serviciile oferite de acest site, pe diferite suporturi media, și pentru a promova site-ul sau serviciile mele; și
 • O licență la nivel mondial, neexclusivă, gratuită, transferabilă, pentru a permite terților să folosească conținutul în scopurile lor.

Voi folosi materialele dvs. doar pentru a îndeplini instrucțiunile date de dvs. către mine - cu excepția cazului în care, în mod excepțional, o instanță sau altă autoritate de reglementare imi ordonă să le dezvălui.

Securitatea Acestui Site

Nu garantez că acest site va fi securizat sau lipsit de bug-uri sau viruși.

Dvs. sunteți responsabil pentru configurarea tehnologiei informației, a programelor de calculator și a platformei pentru a accesa acest site. Trebuie să utilizați propriul software de protecție împotriva virușilor.

Nu trebuie să utilizați în mod abuziv acest site introducând cu bună știință viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale periculoase sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la acest Site Web, la serverul pe care este stocat acest Site Web sau la orice server, computer sau bază de date conectate la acest Site Web. Nu trebuie să atacați acest site prin intermediul unui atac de negare a serviciului sau unui atac distribuit de negare a serviciului (DoS, DDoS). Prin încălcarea acestei dispoziții, comiteți o infracțiune. Voi raporta o astfel de încălcare autorităților competente în materie de aplicare a legii și voi coopera cu aceste autorități prin dezvăluirea identității dvs. către acestea. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza acest Site Web va înceta imediat.

Legăturile Către Acest Site

Puteți să puneți legături (links) către paginile de pe acest Site Web, cu condiția să faceți acest lucru într-un mod corect și legal și care să nu-mi afecteze reputația sau să profitați de ea.

Nu trebuie să stabiliți o legătură (link) într-un mod care să sugereze o formă de asociere, aprobare sau recomandare din partea mea, în cazul în care nu există nici o astfel de legătură.

Acest Site Web nu trebuie să fie încadrat în paginile niciunui alt site web (prin elemente iframe).

Îmi rezerv dreptul de a-mi retrage permisiunea de conectare fără nicio notificare. Site-ul web pe care îl conectați la acest Site Web trebuie să respecte în toate privințele standardele de conținut stabilite în Politica de Utilizare Acceptabilă.

Dacă doriți să faceți orice utilizare a conținutului de pe acest site, altul decât cel stabilit de acești Termeni Legali, contactați-mă prin intermediul acestui formular de contact.

Legăturile Către Resurse Și Terțe Părți

În cazul în care acest site conține legături (links) către alte site-uri și resurse furnizate de terțe părți, aceste legături sunt furnizate doar pentru informarea dvs. Nu am control asupra conținutului site-urilor sau resurselor externe.

Legea Aplicabilă

Dacă sunteți o persoană fizică, vă rog să rețineți că acești Termeni Legali, obiectul și formarea acestora, sunt guvernate de legea Română. Dumneavoastră și eu suntem de acord că instanțele din România vor avea jurisdicție non-exclusivă.

Dacă sunteți o companie, acești Termeni Legali, obiectul și formarea acestora (și orice litigii sau revendicări necontractuale), sunt guvernate de legea Română. Suntem de comun acord cu jurisdicția exclusivă a instanțelor din România.

Alți Termeni Aplicabili

În acești Termeni Legali se regăsesc și referințe către următorii termeni suplimentari, care se aplică, de asemenea, utilizării de către dvs. a acestui Site Web:

 • Politica de Confidențialitate, care stabilește termenii în care procesez orice date personale pe care le colectez de la dvs. sau pe care mi le furnizați. Prin utilizarea acestui Site Web, sunteți de acord cu această prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.
 • Politica de Utilizare Acceptabilă, care stabilește utilizările permise și utilizările interzise ale acestui Site Web. Când utilizați acest site, trebuie să respectați această Politică de Utilizare Acceptabilă.

Modificări La Acest Site

Pot să actualizez din când în când acest site și să modific conținutul în orice moment. Cu toate acestea, rețineți că orice conținut de pe acest site poate să nu fie actualizat, la un moment dat, și nu am nicio obligație să îl actualizez.

Nu garantez că acest site, sau orice conținut de pe acesta, va fi lipsit de erori sau omisiuni.

Modificări La Acești Termeni

Pot revizui acești Termeni Legali în orice moment prin modificarea acestei pagini. Vă rog să verificați din când în când această pagină pentru a observa orice modificări pe care le-am făcut, deoarece sunt obligatorii pentru dvs.

Ultima modificare a fost făcută pe 09 Decembrie 2018.